Winterfair

De activiteitencommissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de Winterfair op 9 december . Ook dit jaar willen we weer een beroep op u doen om samen met ons er weer een geslaagde dag van te maken! U bent zeer welkom als u ons die dag wilt helpen met bijvoorbeeld het bezetten van een kraam of andere hand- en spandiensten. Verder zijn er veel handen nodig voor het maken van de kerststukken. Dit vindt plaats in de kerk op donderdag 7 december , aanvang 08.30 uur. N.B. als u thuis nog kaarsen heeft liggen die u niet gebruikt kunnen wij die goed gebruiken en willen u vragen deze in te leveren en in de mand te leggen die daarvoor gereed staat in de kerk . We zijn ook door onze boekenvoorraad heen en er kan weer een “verse” kraam opgebouwd worden. Boeken kunnen op 8 december ingeleverd worden in de kerk maar als u ze liever eerder wil brengen mag dat ook maar dan bij voorkeur in overleg.. Graag ook uw medewerking voor het maken van een mooie boodschappenmand die we tijdens de Winterfair gaan verloten. Uw bijdrage mag in de mand die klaar staat voor de kaarsen gelegd worden of anders ingeleverd op vrijdag 8 december. Ook een beroep op bakkers en baksters die iets willen maken voor de koffiekraam. Het wordt verkocht bij een kopje koffie of thee maar we willen ook graag wat “los” verkopen. We horen altijd goede berichten als mensen iets lekkers kopen dus dat betekent dat de resultaten er altijd mogen zijn!! Tot slot is er in de maanden oktober en november 1x per week een creatieve avond waar dingen gemaakt gaan worden voor verkoop op de Winterfair. Er wordt van alles gemaakt en iedereen is van harte welkom!! De locatie is in de kerk op donderdagavond om 19.00 uur. Reacties voor opgeven of vragen over deze avonden hermineke@chello.nl of Marjolijn 0187-682617.

Alvast hartelijk dank namens de Activiteitencommissie.