Wie zijn wij:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpstienden 3

3252 AS Ouddorp

0187 682926

www.doopsgezindouddorp.nl

De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, bezoekers, donateurs en overige geïnteresseerden. De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp en de Doopsgezinde Gemeente in Nederland of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is bezig met het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.