In het jaar 2018 zal de Perspectief 6 x verschijnen

Aanvragen voor toezending van Weekbrief en Perspectief: info@doopsgezindouddorp.nl

De kopij deadline  voor de edities in 2018: 7 maart, 9 mei , 11 juli , 12 sept , 28 nov

Verschijningsdata 2018: 20 januari, 17 maart, 19 mei, 21 juli, 22 september, 8 december

Klik op onderstaande link om de desbetreffende Perspectief te downloaden.

Perspectief 2018 – 1