De Perspectief verschijnt 7 x per jaar.

voorkant perspectief.jpg 3 Aanvragen toezending Weekbrief en Perspectief: info@doopsgezindouddorp.nl

De kopij deadline  voor de volgende edities is 11 oktober en 29 november 2017

 Klik op onderstaande link om de desbetreffende Perspectief te downloaden.

Perspectief 2017-1

Perspectief 2017-2

Perspectief 2017-3

Perspectief 2017-4

Perspectief 2017- 5