Onderstaande berichten staan gedeeltelijk in de weekbrief. Vanwege de lengte van het bericht wordt het totale bericht op deze pagina getoond.

Weekbrief 29 juni 2017

  1. Marijn Nap loopt sponsormarathon in Indonesië

Op zondag 9 juli wordt er gecollecteerd voor mijn muskathlon die ik ga lopen in oktober 2017 in Indonesië. Een muskathlon is een sponsormarathon waarmee ik €10.000,- wil ophalen voor Compassion. Het is mijn uitdaging om zoveel mogelijk geld op te halen en kinderen onder te brengen bij sponsors. Zo kan Compassion verandering in levens van kinderen die leven in extreme armoede.

Mijn verhaal

Eind 2015 werd ik tijdens een preek over onrecht geraakt door het onrecht waarin veel mensen leven. In die preek hoorde ik de oproep om daar verandering in te brengen. Een aantal weken was het helemaal raak! Het was alsof God zelf tot mij sprak om Zijn strijd tegen onrecht mee te strijden. Om me helemaal over de brug te halen, kwam tijdens het 4e musketier event in januari 2016 de oproep wie de strijd aan wilde gaan tegen kinderen in armoede, christenvervolging en (seks)slavernij. Opnieuw werd mij duidelijk dat ik mijn bijdrage aan de strijd tegen onrecht mag gaan leveren. Daarom heb ik me definitief opgegeven voor de Muskathlon in Indonesië in 2017. Met als uitdaging 63 km wandelen in een extreme situatie, €10.000,- bij elkaar brengen om minimaal 10 kinderen in Indonesië nieuwe hoop voor de toekomst te geven, maar ook de geestelijke strijd aan te gaan, om toch door te gaan op de momenten dat het heel moeilijk zal worden.

Asti Sangga

Tijdens de voorbereidingen voor de Muskathlon heb ik steeds stappen in geloof mogen zetten. Vanaf het begin af aan heb ik er in geloofd dat die €10.000,- er zouden komen. Omdat God het is die mijn hart raakte om deze strijd tegen onrecht aan te gaan. Tijdens deze uitdaging heeft onrecht voor mij een gezicht gekregen: Asti Sangga. Asti is meisje van 6 jaar oud en woont in de heuvels van Lola Ramo op het eiland Sumba. Tijdens de Muskathlon ga ik haar ontmoeten. Het zal levens veranderd zijn, zowel dat van haar als dat van mij. Zij is net als wij Zijn geliefde kind.

Wilt u mij sponsoren?

Doneren kan op mijn persoonlijke pagina: https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/1191/marijn-nap.html of met een machtigingskaart.

Diverse acties

Bij Eterij de Ring wordt een goede doelen snack verkocht waarvan de volledige opbrengst voor de Muskathlon is. Bij Jumbo kunt tot en met september 2017 ook uw digitaal uw statiegeld voor de Muskathlon doneren. Met deze acties kunt u mij helpen om €10.000,- op te halen voor de kinderen in de Compassion projecten in Indonesië.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via marijnnap@hotmail.com

      2. Schilderen voor Malawi – Chikpawa

Op verzoek van enkele cursisten is een korte zomercursus gestart! De eerste lessen zijn al geweest, maar op dinsdag 11 en dinsdag 18 juli (van 09.30-12.00 en van 19.30 – 22. 00 uur kan nog meegeschilderd worden. Aan doekjes die dan nog niet klaar zijn kan tijdens de volgende cursus in oktober verder gewerkt worden. Opgave/info  rhartkamp@tiscali.nl.

De opbrengst van deze, maar ook van de lessen in het najaar, zal bestemd worden voor Malawi.

Naast de vele andere goede doelen waar de schilderclub aan heeft bijgedragen, is voor Malawi inmiddels al € 2.550,- bij elkaar gekwast!

Waarom Malawi? Een cursiste van onze schilderclub heeft twee schoonzoons uit Malawi. Joe komt uit Chikpawa-klein’ en Werason komt uit ‘Chikpawa-iets-groter. De docent van de schilderclub, br. Rolf Hartkamp, is bij het wel en wee van deze ‘Chikpawa-dorpjes’ betrokken geraakt doordat hij vorig jaar op de bruiloft van Joe en Marleen mocht komen.

Hij schreef: En dan vraag je wat… en dan hoor je wat… over de misoogsten door de aanhoudende droogte, over een niet uit te roeien Amerikaans kevertje dat van wát er nog stond van de mogelijke oogst de wortels opvrat, van ziektes, van dodelijke armoede, van 12 km lopen voor wat ‘fris’ water, de uitzichtloosheid omdat er gewoon geen geld is en te weinig inzicht (en initiatieven) om het leven een hoopvolle toekomst te geven. En toen ik mij wat verdiepte in de leefwereld van het jonge bruidspaar, vooral in die van Joe uit Malawi, kwam daar ineens die alarmkreet uit Chikpawa… HELP..!!De mensen sterven hier van de honger, zelfs het zaai- en pootgoed moet worden opgegeten, maar dan is de ramp helemaal niet meer te overzien… Mensen die – nu bijna een jaar geleden – in het dorpje van Joe nog op het bruiloftsfeest van hem en Marleen waren geweest… stierven een paar maanden later van honger, van uitputting…door ziektes verzwakt !! Toen zijn we gaan schilderen ! Vrachtwagens uit Blantyre, vol met inderhaast gekocht maïs, hebben het leven van veel dorpelingen gered! Toen het niet genoeg bleek hebben we nóg meer geld gestuurd… voor maïs en voor kinderBijbels en wat waren ze blij!! Nog steeds wordt in dat dorpje met grote dankbaarheid gedacht aan die onbekende mensen in Ouddorp die voor voedsel, voor leven, voor nieuw leven wilden zorgen. Nog steeds worden de schilders in talloze voorbeden met dankzegging voor de troon van God gebracht… het is voor die mensen een groot wonder geweest! Al dat maïs…grote zakken van elk 50 kg vol…!! maar ook die tientallen prachtige Bijbels die we hebben mogen kopen voor onze Christenbroeders en –zusters daar, in dat onbekende dorpje…

Nu is er wéér een groot probleem want de enige (gebrekkige) waterpomp in het dorpje is kapot, en nu moeten de dorpelingen voor hun drinken 4 km lopen naar een vervuilde plas met stilstaand water. Veel mensen zijn al naar het ziekenhuis gebracht omdat de waterplas zo smerig en zo ‘verziekt’ is. De rivier zelf is 12 km lopen… Er zijn tijdelijk chloortabletten uitgedeeld om het water van de vieze plas te ontsmetten, maar dat is geen blijvende oplossing.

 

We hebben als schilderclub opnieuw geholpen en een bedrag op voorhand geschonken zodat de pomp hersteld kan worden (dat moet nog wel worden terugverdiend!!). Maar er behoefte aan nog zoveel meer, zoals extra kinder-bijbels, onderwijs, microkrediet, verbetering van de landbouw… Och….we willen zo veel meer doen en we kúnnen ook nog zo veel meer doen als er wat meer mensen mee gaan helpen…!! En dat hoeft niet eens zoveel te kosten want met €. 3,- per maand als vaste bijdrage doen we samen WONDEREN en tonen we Gods liefde voor ook dat arme dorpje… Drie euro…. (een pak melk en een brood in Ouddorp?)…. en dat ééns per maand!

Kunnen we tenminste 30 mensen vinden die als een echte “Gideonsbende” mee willen strijden en elke maand het kleine bedragje van €. 3,- willen overmaken naar de bankrekening van de Stichting ODINI, onder vermelding van Malawi-Zuid G. ? Iets meer mag ook natuurlijk, maar de continuïteit is belangrijk want dan kun je ook doelen op een langere termijn stellen. De hoofdletter G staat voor onze schilderactie, dan kan het worden bestemd voor de dorpjes Chikpawa-klein en ‘groot’.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Odini is NL42INGB0009522918 – ovv Malawi Zuid-G

Als u mee doet stuur dan ook s.v.p. een berichtje naar:

rhartkamp@tiscali.nl. Dan probeer ik u af en toe op de hoogte te houden van onze acties als schilderclubje + plus veel lieve vrienden!

Voor verdere info (ook over de schilderclub): www.geven-doet-leven.nl