Zendingsproject Doopsgezinde Gemeente Ouddorp Indonesië 1 januari 2017

1 . Zendingsproject: accent op verkondiging van Evangelie

2.  Zendingsproject: accent op diaconie

  1. Zendingsproject – verkondiging van het Evangelie

Vanaf 1 januari 2017 steunt De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp voor twee jaar het “Theologisch Missie Project” van de GKMI synode in Indonesië, GKMI = Gereja Kristen Muria Indonesia met 19.800 leden in 57 gemeenten. De meeste leden wonen op Midden-Java rond de berg Muria. De gemeentestichting op Sumatra en Bali is voortgekomen uit Doopsgezinde Nederlandse zending. We werken samen met de Indonesië commissie van de ADS met Gerlof Born als contactpersoon. In September 2015 is er een bezoek geweest van deze gemeenten aan onze gemeente.

Doel van GKMI: Elk jaar 5-8 predikanten opleiden. Studie van 4 jaar op de Christelijke universiteit Duta Wacana in Jogjakarta. www.ukdw.ac.id/en

De gemeenten doen de werving en maken de selecties, zorgen voor begeleiding en werken de studenten in. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de giften aan DGO.

Doel van Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: Meeleven met gebed, interesse over de gang van zaken in genoemde gemeenten. Mogelijk uitwisselen van kennis, ervaringen opdoen en mensen leren kennen. Financiële ondersteuning door collecten en persoonlijke giften.

        2. Diaconaal project – financiële ondersteuning van een maatschappelijk doel

Uitgangspunt: Gezamenlijk, gemeentebreed diaconaal project.

2017: Samen met GKMI nadenken over een diaconaal Gemeenteproject, waarbij ook het kinderwerk en jongeren betrokken zijn.

2018-2019: Een project, gedragen door GKMI, wij doen eraan mee……