Vooraankondiging!

Collecte DV 27 januari bestemd voor International Justice Mission

International Justice Mission (IJM) is een internationale mensenrechtenorganisatie die het recht waarborgt voor slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van gewelddadige onderdrukking, om op die wijze gehoor te geven aan de Bijbelse oproep tot het doen van recht. Wereldwijd gaan miljoenen mannen, vrouwen en kinderen gebukt onder een plaag van geweld. De missie van IJM houdt niet op bij het aankaarten van onrecht bij het publiek of lokale autoriteiten, maar gaat verder. IJM maakt gebruik van getrainde professionals om te infiltreren in die plekken waar onrecht hoogtij viert. In samenwerking met de plaatselijke autoriteiten worden uitgebuite slachtoffers vervolgens in onmiddellijke vrijheid gezet en zoeken we voor elk slachtoffer het juiste nazorgtraject, zodat met professionele hulp herstel van het opgelopen trauma kan plaatsvinden. Naast de bevrijding en opvang van slachtoffers zorgt IJM ervoor dat de daders worden gearresteerd en vervolgd. Dit is een onmisbare sleutel om het recht te waarborgen en vormt een belangrijk onderdeel voor de persoonlijke verwerking van de slachtoffers. IJM werkt hiervoor samen met de politie en openbaar aanklagers en biedt hen, waar mogelijk en nodig, gespecialiseerde training. IJM maakt zich ervoor hard dat rechtssystemen beter gaan functioneren, zodat de armen en onderdrukten daadwerkelijk door de wet worden beschermd.
Zie www.ijmnl.org voor meer informatie en verhalen uit het veld. Of spreek gerust Marjan van den Nieuwendijk aan, zij is vrijwilliger bij deze organisatie.
Uw bijdrage is een bijdrage tegen onrecht, laten we met elkaar de strijd aangaan!
Naast de collecte in de ochtenddienst van zondag 27 januari kunt u uw gift ook overmaken via het IBAN NL 13 RABO 035 12 64 272 van de kerk onder vermelding van IJM.