40 dagen lijdenstijd:
40-dagentijd de lijdenstijd in de kerk – In veel kerken – overal in de wereld – is weer AS WOENSDAG gevierd. Traditioneel een vastendag die het begin van de lijdenstijd inluidt ter voorbereiding op het lijden, sterven en Opstanding van onze Heer. We
gaan op weg naar Pasen. Ook wij zullen deze tijd gebruiken voor bezinning, bewustwording en persoonlijke geloofsgroei. Afsluitend aan deze periode zijn we voornemens in de week voorafgaande aan het Paasfeest – de zogenaamde stille week – elke avond samen te komen in
stilte en bezinningsdiensten. Vanaf D.V. maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april zullen we met elkaar optrekken in bijzondere diensten op weg naar het grote Opstandingsfeest. Noteer het alvast in uw agenda. “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal
leven ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven “ (Joh. 11 :25)