Prekenserie Gemeente van Christus:
Prekenserie ‘Gemeente van Christus zijn’ – Op zondagavond 20 januari jl. is er begin gemaakt met een 12-delige prekenserie over ‘Gemeente van Christus’ zijn. Deze prekenserie wordt zeer aanbevolen omdat het over de hele gemeente gaat. In Perspectief ‘Najaar 2017’
schreef onze predikant over zijn dromen en visie over de gemeente. In dit stuk is te lezen welke dromen en visie de predikant heeft met betrekking tot onze gemeente. Misschien wel te lezen als een profetie. In de 12-delige prekenserie komt de Bijbelse Visie van ‘Gemeente
Zijn’ naar voren. Achtereenvolgens kwamen of komen de volgende onderwerpen aan de orde: Aanwezigheid van God, Alles draait om Jezus, Gods koninkrijk zichtbaar, Discipelschap, De heilige Geest actief, Gods woord centraal, Gods genade zichtbaar, Ontzag voor Gods
heiligheid, Gemeenschap van heiligen, Huis van gebed, Gaven van de heilige Geest en dienend leiderschap. De prekenserie wordt gehouden tijdens de avonddiensten als onze eigen predikant voor zal gaan.