19 maart- Schildercursus:
Binnenkort is de huidige schildercursus afgelopen, maar er is alweer een nieuwe gepland die op di. 19 maart begint. Info en opgave bij Elly v.d. Zande, evdzande@planet.nl of rhartkamp@tiscali.nl (0181-415274).
Het is echt mooi om te ervaren hoe gedurende de cursus verschillende geloofsrichtingen samen lijken te smelten in de ontspannen, vriendschappelijke sfeer waar veel gelachen wordt en waar het zomaar ineens even ook heel
stil kan zijnā€¦ We sparen voor rabbi dr. Michael Zeitler en zijn zendingswerk onder het Joodse volk. (Hij komt deze zomer naar ons toe o.a. op 13 en 20 juli, noteer die data vast!!) – R.H.