KERKBEZOEK VLIEDBERG BEWONERS.

Vorig jaar september is er een initiatief gestart om de bewoners van de Vliedberg de mogelijkheid te geven, om naar de kerk te kunnen. Een dienst met een bekend thema en herkenbaar. Het eerste bezoek ging naar de Dorpskerk, vanwege de herkenbaarheid van het gebouw. Daar is het idee geopperd om te rouleren van kerken en voorgangers met de frequentie van eens in de drie maanden. Het initiatief is goed ontvangen bij de bewoners en hun begeleiders.

Op woensdag 18 sept om 13:30 uur zijn de bewoners te gast in onze gemeente. Ds. van Wijngaarden gaat voor en het thema is: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. In de dienst zullen er psalmen gezongen worden in de oude berijming en op hele noten en ook een paar bekende gezangen. De dienst duurt ongeveer een uur en daarna drinken we gezamenlijk koffie.

U als gemeente bent van harte welkom om deelgenoot te zijn in deze bijzonders dienst. De bewoners en hun begeleiders zitten voorin de kerk in een ruime kring. Wilt u als gemeente er achter gaan zitten, maar wel ook zoveel mogelijk aangesloten?
We zien u graag op woensdag 18 september in deze bijzondere dienst. Aanvang 13.30 uur.