Op Tweede Kerstdag 26-12-2019 wordt een kerstdiner georganiseerd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, met name voor mensen die alleen zijn en mensen met een dunne portemonnee maar uiteraard is iedereen van harte welkom! Juist dan ontstaat er een mooie verbondenheid!
De insteek is dat aanwezigen € 2,50 pp betalen of max € 7,50 per gezin. Daarbij hebben we een aantal waardebonnen voor een gratis maaltijd die we o.a. aan de voedselbank geven. We werken zoveel als mogelijk met sponsoring in natura van lokale bedrijven. Locatie is het Prieel. Vervoer van en naar locatie kan geregeld worden als dit nodig is.
Onze insteek is dat iedereen van harte welkom is! Juist met kerst is een mooi moment om onderlinge verschillen te overbruggen en tot mooie ontmoetingen en verbondenheid te komen.
Omdat wij weten dat er binnen kerkelijke gemeenten ook mensen bekend zijn die weinig financiële middelen hebben of juist eenzaam zijn voegen wij 1 waardebon bij voor 1 persoon. Te bevragen bij Anneke Akershoek. Let wel: aanmelding is wel noodzakelijk en voor 15 november! Dit i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen en de voorbereidingen.
Natuurlijk kunnen wij alle hulp gebruiken; In de vorm van vrijwilligers bijv. die eten helpen klaarzetten in de ochtend, of helpen met vervoer of een voorgerecht thuis voorbereiden voor 10/20 personen.
Maar ook in de vorm van een financiële bijdrage zouden we erg geholpen zijn! Wilt u dit initiatief steunen dan mag uw bijdrage gestort worden op rekening van Stichting Goed voor Goed te Middelharnis: NL38 RABO 0168 4342 45. o.v.v. kerstdiner sponsoring (gift)