Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone.
Ouddorp- 23 januari 2020 – ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Ouddorp is er een gebedsbijeenkomst. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Buitengewoon’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomst in Ouddorp vind plaats op donderdag 23 januari 2020 in de Gereformeerde kerk, Dorpstienden 15. De samenkomst begint om 19:30uur. Organisatoren zijn de Doopsgezinde Gemeente, Gereformeerde kerk, Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms Katholieke Parochie.