Coronavirus

Laatste nieuws

T/m 1 juni zijn alle diensten in onze kerk afgelast.

Op RTV SlOGO : 105.6 FM/Kabel 105.9FM worden er om 9.30 uur en 18.30 uur live diensten uitgezonden.

25 maart

Zusters en broeders,

Ik wil u/jou deze week bemoedigen met een enkel vers uit Filippenzen 4 waar Paulus schrijft: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraagt God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Het lijkt zo tegenstrijdig. Vreugde kennen in deze moeilijke tijd die ons allemaal treft. Je zal maar zonder werk zijn komen te zitten of al een week lang alleen maar thuis moeten werken. Je zal maar ineens als vader of moeder de rol van leerkracht hebben gekregen. Hoe doe je dat? En zo kunnen we tal van nieuwe situaties opnoemen die ons op dit moment overkomen. Paulus legt ons uit bij de Heer te blijven, gericht te zijn op wat van boven komt. Hij is nabij! Hij laat nooit los. Vandaar de opmerking: wees niet bezorgd. Hij laat u niet los.

En wat word ik blij van alle creatieve initiatieven die er in de gemeente ontstaan zijn. De zorg voor elkaar, het persoonlijk gebed, stille tijd die toeneemt, rust en tijd voor elkaar. Plantenbakjes, bloemetjes, kaartjes, een telefoontje, een Whatsapp-bericht, bemoedigingen die we nodig hebben. En daar worden we weer vriendelijke mensen van. Is dat niet wat Paulus bedoelt?

Nu de overheid besloten heeft dat tot 1 juni geen samenkomsten georganiseerd mogen worden, zullen we moeten gaan wennen aan het idee dat we ook de Paasweek, de Paaszondag, Hemelvaart en Pinksteren niet met elkaar in ons kerkgebouw kunnen vieren. De kerkenraad zal zich gaan beraden welke mogelijkheden er zijn om hier verder vorm aan te geven. Met een groot vertrouwen zie ik deze tijd tegemoet. Want de verbondenheid met elkaar, zeker tijdens het Paasfeest, is ons veel waard en zal steeds verder groeien. Ik geloof dat God ons hier met elkaar sterker uit zal laten komen.

Uiteraard begrijpen wij christenen heel goed hoe belangrijk het is voor elkaar te blijven zorgen. Ook wij willen zorgdragen voor onze ouderen en de kwetsbare groepen in ons midden. De enige bescherming is dan ons gebed voor hen. In de praktijk betekent dit dan dat we afstand houden en dat we een groot gemis in ons hart moeten toelaten. Ook worden we soms getroffen door het onverwachte.

Zo werd ik afgelopen zondag, net na de morgendienst, overvallen door een heftige hoofdpijn en intense moeheid. Het overkomt je en je wordt stilgezet. Wat nu…denk je dan. Je grijpt alles aan om sterk te blijven en door te gaan. Maar ondanks dat, een dominee is ook maar een mens. Rust nemen was wat overbleef. Mijn dank gaat uit naar onze kerkenraad die om hun dominee staat en alles hebben opgepakt. Alles ging gelukkig gewoon door. Is dat niet de vreugde die God ons geeft. Gelukkig gaat het weer beter met mij. Nee, het waren geen griepverschijnselen en ook het gevreesde virus was niet aan de orde. De Heer voorziet en zal uitkomst geven. Het geeft opnieuw aan hoe goed we op ons zelf en elkaar moeten blijven letten.

Deze nieuwe werkelijkheid grijpt ons allemaal aan, zeker nu er geen kerkdiensten bezocht kunnen worden. Hoe wezenlijk belangrijk is het voor de gemeente van Jezus en voor gelovigen om bij elkaar te komen. En wat missen we elkaar. Ik loop nog steeds geregeld naar onze lege kerk, die normaliter vol rumoer en leven is. Ik ga dan even zitten, ik word stil en bid voor u. Dit is wat er overblijft: mijn handen vouwen en in gebed met u verbonden zijn. Dat ene verlangen is er niet minder op geworden: de gemeenschap van zusters en broeders.

Het niet doorgaan van kerkdiensten, groeigroepen, zangavonden en andere activiteiten is heel begrijpelijk maar daagt ons tegelijkertijd uit op een andere manier naar elkaar om te zien. Het wordt des te belangrijker om te voorkomen dat de ouderen in een sociaal isolement raken. Om te zorgen dat er toch regelmatig contact is, wordt ons gevraagd hier goed over na te denken. Kijk of het nodig is om boodschappen te doen voor elkaar of dat er op een andere manier hulp nodig is.

Juist nu moeten we als gemeenschap van gelovigen proberen om er voor elkaar te zijn, met bemoediging, met gebed en indachtig daden gaan woorden te boven, met praktische hulp en steun. Dat alles in het vertrouwen dat we ons gedragen mogen weten door de Eeuwige. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraagt God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaan, uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Met broederlijke groet en in Hem verbonden,

Ds. Karel van Wijngaarden