Stranddienst Ouddorp afgelast

Ouddorp – Vanwege de Corona-maatregelen zal de stranddienst aan de Grevelingen op zondag 28 juni 2020 niet doorgaan. Normaal gesproken bezoeken zo’n 350 tot 450 mensen de stranddienst Als organisatie zien we geen mogelijkheden om de stranddienst in aangepaste vorm door te laten gaan. De 4 organiserende kerken betreuren het zeer dat we dit jaar niet in de open lucht bij elkaar kunnen komen zoals we dat gewend zijn. Zo de Heer wil en wij leven hopen we volgend jaar opnieuw de stranddienst te organiseren.

Als spreker en troubadour hadden we Theo van Teijlingen uitgenodigd. Met de opbrengsten van zijn stichting de Figurant ondersteunt hij het werk van zijn zus Els van Teijlingen voor stichting Amacet in Oeganda. Sinds eind maart is er ook in Oeganda een ‘lock down’ om zo de verspreiding van Corona tegen te gaan. Een aantal medewerkers van Amacet heeft zich samen met de kinderen in het kindertehuis opgesloten. Ook zonder een fysiek gehouden collecte is het mogelijk om het werk wat zij doet te blijven ondersteunen en wel door een gift over te maken via stichting de Figurant:
NL26 INGB 0000 0032 38, t.n.v. Stichting de Figurant te Goes, o.v.v. Amecet.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amacet op www.amecet-childrenshome.com