Toekomstige Kerkdiensten
Totdat alle aangekondigde veranderingen tijdens de persconferentie van 6 mei jl. zijn uitgewerkt volgen wij de noodverordeningen van 29 april jl. van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid waaronder wij vallen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het organiseren van kerkdiensten vanaf 1 juli mogelijk met maximaal 100 mensen. De kerkenraad zal op een zorgvuldige manier na gaan denken over de verdere invulling hiervan en zich laten adviseren door de Algemene Doopsgezinde Sociƫteit (ADS).

Tot minimaal 1 juli zullen er sowieso geen samenkomsten georganiseerd mogen worden en zullen de diensten, voor zover dat mogelijk is, via het bekende radiokanaal worden uitgezonden en indien mogelijk via de Livestream op YouTube.