Ouddorp, 16 december 2020

Broeders en zusters,

“Op maandagavond 14 december heeft minister-president Rutte een lockdown afgekondigd als gevolg van het grote aantal coronabesmettingen in ons land. Hoewel deze lockdown formeel voor gemeenten geen gevolgen heeft, adviseert de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in navolging van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten en hun leden het volgende:

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om diensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Of maak gebruik van het aanbod van digitale vieringen van andere gemeenten om een dienst mee te maken. Ook ten aanzien van kinderkerstvieringen adviseert de ADS om die alleen digitaal doorgang te laten vinden.” (website doopsgezind.nl)

Geen fysieke diensten

In bovenstaande tekst leest u het advies van de ADS om tijdens de lockdown geen fysieke diensten te organiseren. Als kerkenraad kunnen wij ons vinden in dit advies en hebben wij besloten om tijdens de volledige lockdown periode geen fysieke kerkdiensten te organiseren.

Uitgangspunt

Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat we formeel gezien wel fysieke kerkdiensten kunnen organiseren maar we kiezen er bewust voor om dit niet te doen. We hebben ons hierbij laten leiden door onderstaande oproep vanuit de regering.

“Het kernpunt van de maatregelen is het voorkomen dat groepsvorming ontstaat en reisbewegingen wordt tegengegaan. Ondanks dat kerken en andere gebedshuizen de vrijheid hebben om fysieke samenkomsten te organiseren hoopt de regering dat de kerken zich solidair zullen opstellen naar alle sectoren in de lockdown toe en zij die gedwongen thuis zitten, door over te gaan op online-diensten.”

Open kerk

De kerkenraad realiseert zich dat er voor sommigen van ons wel behoefte is aan contact. We hebben besloten dat het moment van de ‘ open kerk’ wel doorgang kan vinden. Omdat ook buurthuizen open blijven voor dienstverlening aan mensen met behoefte aan contact vindt de kerkenraad dat dit moment noodzakelijk is en net de ruimte kan bieden aan diegene die dat contact nodig hebben.