Kinderwerk Kerstproject 2021

Kersproject:”Thuis is Bethlehem”

1e Advent

De verhalen van Ruth staan centraal. De zoon van Ruth, Obed -wat knecht betekent- wijst vooruit naar Gods Zoon. De verhalen en het project staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst. Deze 1e advent verdiepen wij ons met de kinderen in Ruth 1. Ruth kiest voor Naomi. Het leven in Moab heeft Naomi niet gebracht wat ze ervan verwachtte. Ze keert teleurgesteld terug naar Bethlehem. Schoondochter Ruth kiest ervoor met haar mee te gaan en als vreemdelinge te wonen in Kanaän. Ruth wil haar schoonmoeder steunen waar ze kan. Samen met Naomi hoopt Ruth op Gods hulp. Op brood, op toekomst en leven. Alleen redden ze het niet, maar wie weet trekt iemand zich hun lot aan. Samen met anderen afhankelijk willen zijn van Gods zegen, elkaar dienen op hoop op Gods zegen, is de kern van Advent

2e Advent – Thema: De oogst delen.

Op het land van Boaz kan Ruth eten verzamelen voor haar schoonmoeder en zichzelf. Dat ziet ze als haar taak; ze stelt zich dienstbaar op. Datzelfde geldt voor Boaz, hij heeft oog voor de armoede van Ruth en Naomi. God wil dat hij hen laat delen in zijn oogst. Het belangrijkste is dat Ruth niet teleurgesteld raakt in Israëls God, bij wie ze is gaan schuilen. Hij maakt zijn naam waar: juist kwetsbare mensen die op Hem hopen kunnen op Hem rekenen. Ze worden door Hem gezien. God leert ons: mijn redding komt! In de kinderdiensten combineren we deze adventsweken de lessen samen met het team van het Turkey Red Wheat. (400 jaar DGO)

3e Advent – Thema:Verlosser in de nacht.

Ruth wordt gewaardeerd, maar blijft de vreemdelinge uit Moab. Ze is niet thuis in Bethlehem. Op de dorsvloer doet zij een beroep op Boaz. Hij kan het land van Elimelech terugkopenvoor Naomi. Hij kan met Ruth trouwen en zo Elimelechs familie redden. Omdat Boaz losser wil zijn herkennen we in hem zijn God. In de Kerstnacht brengt die Heer verlossing aan een wereld in nood. De duisternis zal verdwijnen, omdat Jezus komt.

4e Advent – Thema: Hij kwam op aarde.

Op 1e kerstdag sluiten we het kerstproject af. Ruth is het Bijbelboek van grote nood en de oplossing daarvoor. Het begon met een hongersnood in Bethlehem. Uiteindelijk geeft Boaz door zijn huwelijk met Ruth een nieuw bestaan aan Naomi. Hun leven wordt opnieuw met vreugde gevuld. Op het Kerstfeest vieren we dat Jezus kwam. Geboren uit de familie van Obed, de zoon van Ruth en Boaz.                             

Jezus geeft heel ons leven toekomst. We krijgen door zijn dienen, volop Gods goedheid en genade.

In de afgelopen 4 weken heeft het kinderwerk samen met het team van 400 jaar DGO de mooie verhalen van Ruth mogen volgen. Wat hebben we veel mogen leren uit het Bijbelboek Ruth en het geslachtsregister van Jezus Christus. Het graan (Turkey Red Wheat​) was hier een mooie en passende aanvulling op. Hartelijk dank aan alle medewerkers van beide taakgroepen.