Gemeentedag – BBQ

Dit jaar wordt er weer een gemeentedag georganiseerd op

 3 september 2022 van 16.00 – 20.00 uur. 

Komt u ook?

De kosten bedragen voor een volwassene € 17,00. We geven alleen de werkelijke kosten weer, iedereen is vrij om een bijdrage naar draagkracht te geven voor zijn/haar deelname. Voor de kinderen is er een springkussen. Opgeven kan via deze link.

Opgeven kan tot 29 augustus 2022

Bedrag overmaken naar:

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

NL 13 RABO 0351264272

o.v.v. Gemeentedag 2022

Voor vragen: Leonie van Splunder