Week van gebed

Week van Gebed (2 t/m 8 juni)

Een nederige poging tot het aanmoedigen tot expliciete overeenstemming en zichtbare eenheid van heel Gods volk in buitengewoon gebed voor de herleving van geloof en vooruitgang van Christus’ Koninkrijk

A Humble Attempt to Promote Explicit Agreement and Visible Union of All God’s People in Extraordinary Prayer for the Revival of Religion and the Advancement of Christ’s Kingdom

Dit was de titel van een boek wat in 1748 werd gepubliceerd door de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards. Hij en vele anderen zagen de nood van hun land en kerk in de 18e eeuw en realiseerden dat ze een opwekking nodig hadden. Het boek was een woord op zijn tijd, werd wijd verspreid en resulteerde in het ontstaan van interkerkelijke bidstonden. Methodisten, baptisten en presbyterianen, calvinisten en arminianen en alle andere denominaties sloten aan en verenigden zichzelf in gemeenschappelijk gebed. Jaren later, rond 1790 begon de ‘second great awakening’ – een enorme opwekkingsbeweging die ong. 50 jaar zou duren, waarbij duizenden en duizenden Christus leerden kennen.

Evangelist D.L. Moody zei later:

‘Every great movement of God can be traced to a kneeling figure’.

Interessante lezing van Dr. J. Edwin Orr over de rol van gebed in geestelijke herleving: https://www.youtube.com/watch?v=FW9Bb5tkOO4&t=259s

Week van Gebed op Flakkee

Het is vanuit een verlangen naar opwekking en eenheid dat we als Huis van Gebed Flakkee aansluiten bij het Jaar van Gebed van 24/7 Prayer NL. Vanaf Pinksteren 2024 tot Pinksteren 2025 word er in Nederland een jaar lang non-stop gebeden. Elke week word ingevuld door een kerk of community ergens in het land. Als Flakkee zullen wij week 23 voor onze rekening nemen. (2 t/m 8 juni)

We zien onder jongeren op Flakkee een ongebruikelijke eenheid ontstaan, waar kerkmuren wegvallen. Ondanks theologische verschillen en kerkelijke achtergronden is er een gemeenschappelijk verlangen: Jezus Christus kennen, gehoorzamen en Hem bekend maken. Of men dan evangelisch is of gereformeerd, (hersteld) hervormd of vrijgemaakt, charismatisch of bevindelijk: we vinden elkaar in Christus en in het gebed. Het is ons diepe verlangen dat we dit op grotere schaal zichtbaar kunnen zien worden door de generaties heen, als we ons gaan verenigen in gebed en voorbede voor ons eiland en daarbuiten.

Er wordt een gebedsruimte ingericht in de Kerkring 22, Oude-Tonge. Iedereen is van harte welkom om één of meerdere uren te komen bidden. We willen vanaf deze plek voorbede doen voor ons land, maar ook voor het eiland. Voor de jonge generatie, waar zoveel strijd om is. Voor de kerken. Voor de voorgangers. Voor de scholen. Etc.

Door de eeuwen heen heeft God zijn zegen willen geven door het gebed van Zijn kinderen. Laten we als Lichaam van Christus Hem aanroepen en in de bres staan voor ons (ei)land!

Boek hier een uur in het rooster:

https://signup.24-7prayer.com/signup/674472/

Lees hier meer over het initiatief:

https://ichthusalive.nl/week-van-gebed/

Volg Huis van Gebed Flakkee op Instagram voor live updates: https://www.instagram.com/huisvangebedflakkee/

Meer over het Jaar van Gebed van 24/7 Prayer NL:

https://www.24-7prayer.nl/jaarvangebed/

Overige vragen? Mail naar:

info@huisvangebedflakkee.nl

Klik hier om te abonneren op de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte door te abonneren op de nieuwsbrief
Steun het werk door mee te bidden of te geven

Giften kunnen overgemaakt worden naar:
Stichting Ichthus Alive NL76ABNA0107527669 o.v.v. ‘Maurice de Gast’
Stichting Ichthus Alive is een ANBI-stichting dus de giften zijn aftrekbaar

Contact

maurice@ichthusalive.nl

0622975346