Klik hier om naar de betaal QR te gaan

 

Turkey Red Wheat (biologische wintertarwe met lange stengels) is gearriveerd in Ouddorp 

Perspectief 6 2020

Droomt u, droom jij nog wel eens, kunnen dromen werkelijkheid worden? In het najaar van 2019 ontving dominee van Wijngaarden zijn proponentschap in de ADS in Amsterdam. Een kleine delegatie vanuit de kerkenraad was daarbij aanwezig. Traditiegetrouw horen daar een speech, gegeven door één van de vorige cursisten, en cadeautjes bij. Ds. Flora Visser uit de Lyste streek ( Witmarsum en omstreken) verzorgde de speech. Haar cadeau bestond uit een zakje Friese dumpkes, koekjes gebakken van Turkey Red Wheat. Deze bijzondere graansoort is verbonden met ons Mennonieten. Op hun trektochten vanwege vervolgingen, gebrek aan acceptatie en hun keuze voor een geweldloze levensstijl bracht hen in o.a de Oekraïne en Ohio. Altijd werd zaaigoed meegenomen, meegesmokkeld om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voor zien. Zo werd de tarwe onzichtbaar verwerkt in zomen van jurken, in korsetten of zelfs poppenlijfjes. De tarwe is bijzonder sterk en kan tegen wind, regen en sneeuw. Zelfs als het platgeslagen is kan het zich weer oprichten. Het brood is bijzonder smakelijk en voedzaam. Veel kerken hebben van oudsher land in bezit, zo ook onze gemeente. Waarschijnlijk droomt u nu met mij mee, graan op ons eigen land, oogsten, meel, brood, de maaltijd houden met elkaar in het komende jubileum jaar 2022. Mogen dromen werkelijkheid worden door samen gemeente te zijn.

Wilt u meer weten over Turkey Red Wheat?

Kijk dan op doopsgezind.nl magazine 2019 07/08 en winter 2019/20.

En dan nu het laatste nieuws vanuit de Jubileum werkgroep:

DGO 400 jaar, 2022.

Er is inmiddels een jubileum werkgroep gevormd, en er is een eerste overleg geweest. Verschillende ideeën zijn geïnventariseerd en worden bekeken op haalbaarheid.

Eén van de ideeën is het verhaal over het oude graan, wat in bovenstaand artikel beschreven staat. Want ook in de Ouddorpse Doopsgezinde geschiedenis speelde akkerbouw een belangrijke rol.

Het Turkey Red Wheat, is eind oktober ingezaaid op Ouddorps Doopgezinde grond, achter de boerderij van akkerbouwer, Jan de Jong. We bidden en hopen, dat het graan de komende tijd mag groeien en tot zegen mag zijn in de gemeente, in het dorp en daar buiten.

————————————————————————————-

Publicatie in Eilanden Nieuws 2de week december 2020

door Jaap Ruizeveld