55+ Middag

Zoals de meesten van u zullen weten word er al 25 jaar een keer per
maand (meestal de 4e donderdag) een middag georganiseerd voor
allen die de leeftijd van 55 jaar of ouder hebben bereikt of
alleengaande zijn.

Zoals in de vooraf gaande jaren is er ook dit jaar weer een
programma voorbereidt. U word van harte uitgenodigd deze
middagen bij ons te gast te zijn!!

Deze middagen staan in het teken van samen zijn en gezelligheid.
Een kopje koffie of thee, een Bijbel lezing met korte meditatie en
daarna een mooi thema. Voor we weer huiswaarts gaan is er nog een
eenvoudige maaltijd. De middagen beginnen om 15.00 uur en zo
rond 18.00 nemen we afscheid van elkaar.

Het team van de 55+ en alleengaanden middagen
Ab van Poortvliet, Ien Grinwis, Janneke Pijl en Jolies van Dam

De datums wanneer deze middagen worden georganiseerd kunt u vinden in de weekbrief en in de agenda op de website.