Kinderwerk

Het kinderwerk in de gemeente bestaat uit 5 groepen. Iedere groep krijgt in een eigen ruimte christelijk onderwijs op zijn/haar niveau door minimaal twee medewerkers per groep. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl

Baby’s en Peuters

De gehele kerkdienst zijn de kleinsten (tot 4 jaar) in de speciaal ingerichte baby- en peuterruimte. Er is een aparte slaapruimte en speelruimte. Er zijn mogelijkheden om de baby op een veilige manier te verschonen. Er worden liedjes beluisterd en korte eenvoudige Bijbelverhalen voorgelezen. Verder is er tijd voor spelen en/of slapen.

Er is tijdens de peuterdienst in een aparte ruimte een eenvoudige bijbelvertelling, gebed en een bijpassend knutselwerkje. Er worden liedjes gezongen en/of beluisterd en de kinderen kunnen spelen met het speelgoed wat aanwezig is.

Kleuters

Vanaf 4 jaar (groep 1 en 2 basisschool) beginnen de kinderen in de kerkzaal met de ouders en gaan bij aanvang van de kinderdienst met alle kinderen vanuit de kerk naar de kleuterruimte. Er is een kring met een vertelling, liedjes, gebed en vervolgens een knutsel die bij het thema/de vertelling past. Ook hier is er tijd voor een spelletje of spelen met elkaar. De kinderen gaan vóór de zegen weer terug naar de kerkzaal.

Onderbouw

De kinderen van groep 3 en 4 (basisschool) beginnen in de kerkzaal met de ouders en gaan bij aanvang van de kinderdienst met alle kinderen vanuit de kerk naar de vertelruimte. Daar is een samenkomst met de middenbouw. (groep 5 en 6) We beginnen met enkele liedjes onder begeleiding van live muziek of via de beamer. Na het gebed is er een vertelling en meer verdieping over het Bijbelverhaal. De lesmethode is van de stichting “Vertel het Maar”. We maken gebruik van een digitaal smartboard en beamer. De kinderen gaan daarna naar de onderbouwruimte om te knutselen. Vervolgens gaan de kinderen vóór de zegen weer terug naar de kerkzaal.

Middenbouw

De kinderen van groep 5 en 6 (basisschool) beginnen in de kerkzaal met de ouders en gaan bij aanvang van de kinderdienst met alle kinderen vanuit de kerk naar de vertelruimte. Daar is een samenkomst met de onderbouw (groep 3 en 4) We beginnen met enkele liedjes onder begeleiding van live muziek of via de beamer. Na het gebed is er een vertelling en meer verdieping over het Bijbelverhaal. De lesmethode is van de stichting “Vertel het Maar”. We maken gebruik van een digitaal smartboard en beamer. De kinderen gaan daarna naar de middenbouwruimte om te knutselen of het thema verder te bespreken. Dit kan via een spel of doe-opdracht. De kinderen gaan vóór de zegen weer terug naar de kerkzaal.

Bovenbouw

De kinderen van groep 7 en 8 (basisschool) beginnen in de kerkzaal met de ouders en gaan bij aanvang van de kinderdienst met alle kinderen vanuit de kerk direct naar een eigen ruimte. Daar volgen ze een programma van het Nederlands Bijbelgenootschap, of van de stichting “Vertel het Maar”. Soms is er een lesmethode over een bepaald onderwerk, denk hierbij aan de wapenrusting. De kinderen verdiepen zich meer in het Bijbelverhaal en hebben daar ook een verwerking, knutsel of spel bij. De medewerkers bidden met de kinderen en ze leren ook zelf in kringvorm met elkaar te bidden. De kinderen gaan vóór de zegen weer terug naar de kerkzaal. Verder worden ze voorbereid op het jeugdwerk in onze gemeente. 1x per maand blijven de kinderen in de eredienst om ook te wennen aan de diensten in de kerkzaal. De dienst in de kerkzaal is dan laagdrempelig.

Algemene informatie

De wekelijkse kinderdiensten worden mogelijk gemaakt door de zegen van onze God en Vader en door meer dan 40 vrijwilligers.

Tijdens feestdagen en bijzondere momenten zijn er speciale kinderdiensten. Denk hierbij aan opdracht- en doopdiensten. Ook bij bid- en dankdag zijn er feestelijke momenten voor de kinderen.

De taakgroep kinderwerk bestaat uit Martha Witkamp, Martha de Busschère en Corina Tebrugge. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl