Kinderwerk

Het is ons verlangen dat de kinderen al jong in hun leven de Here Jezus leren kennen als hun Verlosser en Vriend.

En dat ze een levend geloof hebben zodat ze ervoor kiezen om hun hele leven lang Hem te willen volgen.

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl

Hoe willen we dat bereiken?

We willen de kinderen in de wekelijkse kinderdiensten op zondag, tijdens de morgendienst, op hun eigen niveau, Bijbels onderwijs geven. Daarom worden de kinderen in verschillende groepen verdeeld.

Bij de groep baby’s ligt de nadruk op zingen en liefde geven om zo de liefde van Jezus te laten zien en ervaren

Bij de groep peuters wordt naast zingen en liefde geven ook gebruik gemaakt van B-boekjes om zo al heel vroeg eenvoudige Bijbelverhalen te vertellen met een verwerking.

Bij de groep kleuters, de groep onderbouw en de groep middenbouw gebruiken we het programma van “Vertel het Maar” wat bestaat uit bidden, liederen, een vertelling en een verwerking.

Bij de groep bovenbouw gebruiken we het programma van Bijbelbasics. De kinderen lezen zelf om de beurt uit de Bijbel te lezen. Ook hardop bidden en/of een kringgebed wordt regelmatig samen met de kinderen gedaan.

Wat doen we nog meer?

We willen dat de kinderen zich gezien en welkom voelen. Daarom hebben we bij de ingang van het kinderwerk een houten boom afbeelding op de wand geplakt, waarbij de namen van onze kinderen op de blaadjes van de boom staan.

We willen extra aandacht geven aan de Christelijke feesten zoals Kerst met een Kerstproject, Pasen met een Paasproject en Pinksteren.

Zo’n drie keer per jaar willen we een kindermiddag organiseren waar niet christelijke vriendjes en vriendinnetjes voor uitgenodigd kunnen worden, om zo ook het evangelie te verkondigen aan kinderen die niet naar kerk komen. In het voorjaar is dit een Biddagkinderdienst, we starten in de middag en we sluiten af met eten. Net voor de zomer en/of net na de zomer een kindermiddag met telkens een ander thema. En in het najaar is dit de Dankdagkinderdienst die we starten in de middag en eveneens afsluiten met eten.

Algemene informatie

De wekelijkse kinderdiensten worden mogelijk gemaakt door de zegen van onze God en Vader en door vele vrijwilligers.

De taakgroep kinderwerk bestaat uit Martha Witkamp, Martha de Busschère en Corina Tebrugge. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl