Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

De Doopsgezinde Gemeente is een dynamische gemeente. Ze komt voort uit een oude traditie maar wil toch kerk voor vandaag zijn. Mensen van alle leeftijden vinden in onze gemeente een geestelijk thuis. Ook vele seizoengasten hebben hier gedurende de vakantieperiode een vaste plaats gevonden. Wij hopen dat onze kerk ook uw thuis mag zijn. Komt u gerust een keer langs!

Onze waarden

  • God is het uitgangspunt van ons geloof.
  • Het verzoeningswerk van Jezus Christus is de basis van het evangelie.
  • We vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.
  • Geloven betekent dat we in alles het voorbeeld van Jezus Christus volgen.
  • De Bijbel is Gods Woord en leidraad voor ons geloven en handelen.
  • We geven elkaar ruimte en vrijheid om ons geloof op een verschillende manier te beleven.
  • In de eredienst is er een balans tussen traditie en vernieuwing.
  • We gaan liefdevol, zorgzaam en respectvol met elkaar om.
  • We zijn een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is.
  • We zijn als gemeente van betekenis voor onze omgeving.

Wat betekent dit?

In de gemeente komen we samen met anderen om God te eren en van Hem te leren. Samen staan we altijd open voor het ontmoeten van nieuwe mensen die op zoek zijn naar het geloof. Door Gods liefde in woord en daad uit te dragen, willen we mensen in onze omgeving bereiken met de boodschap van het evangelie. Met elkaar zoeken we naar Gods weg in ons leven door te blijven luisteren naar het spreken van de Heilige Geest. Dit betekent voor alle gelovigen dat we Jezus Christus als voorbeeld volgen op de weg die wordt beschreven in de Bijbel: het Woord van God. In de erediensten luisteren we naar het Woord en zoeken we naar een balans tussen waardevolle traditie en de beleving van onze tijd. Als gemeenschap staan we open voor elkaar en behandelen we elkaar met respect en met de liefde van Jezus Christus.

Dit wordt kort samengevat in onze missieverklaring:
Als Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is het ons verlangen om samen met anderen te leven als navolgers van Jezus Christus. En  Gods liefde in woord en daad uit te dragen in onze omgeving.

“Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen er al ligt,
namelijk Jezus Christus zelf” (1 Korintiërs 3:11)

De Doopsgezinden behoren tot de oudste protestantse stromingen in de Lage Landen. Zij worden ook wel Mennonieten genoemd, naar Menno Simons (1496-1561), een Nederlands hervormer. De Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp is ontstaan omstreeks 1620. Zij behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Dit is de federatie van zelfstandige Doopsgezinde Gemeenten in Nederland. In verbondenheid met andere Christenen willen Doopsgezinden staan voor hun eigen overtuigingen. Daartoe behoren het fundament voor geloof en leven dat gegrond is in Jezus Christus, de doop op belijdenis, het vredes-getuigenis in deze wereld, en een geloof dat zichtbaar wordt in daden. De volgende spreuk vat deze overtuigingen op treffende wijze samen:

Dopen wat mondig is;
spreken dat bondig is.
Vrij in ’t Christelijk geloven,
daden gaan woorden te boven.

Klik op hier om het reglement te bekijken en/of te downloaden.

Logoverklaring

Het beeldmerk; voorstellende duif, water en tent. Het logobeeld is opgebouwd uit de paarse vorm die de duif symboliseert en de blauwe vorm die het water symboliseert. De blauwe en de paarse vorm overlappen elkaar om de transparantie aan te geven. Tevens komen de blauwe en de paarse vorm in een punt tezamen dat als symbool kan worden gezien van het schuur/tent-model van ons kerkgebouw. Door het gebruik van verschillende ronde abstracte vormen wordt het geheel dynamisch.

Water is beeld van Ouddorp/Zee, maar ook het beeld van de doop. Tent is tent/schuur-model van het gebouw en tevens beeld van “tentenmakers-principe”, een wijze van missionair gemeente zijn/evangeliseren, een beeld van onderweg-zijn.

Blauw van water. Paars van het lijden waaronder Zijn gemeente in deze wereld nog steeds staat, het lijden door vervolging dat ook kenmerkend was voor de eerste fase van de geschiedenis der Doopsgezinden.