Overlijden van Aristarchus Sukarto.

In augustus 2019 heeft een groep Gemeente leden o.a. het chr. Ukrida ziekenhuis in Jakarta bezocht. We hebben een gift van onze Gemeente overhandigd als bijdrage voor de mobiele kliniek. We kregen van directeur Aristarchus Sukarto een rondleiding door het 7 verdiepingen grote splinternieuwe ziekenhuis. Het was klaar voor gebruik maar de gebruiksvergunning kwam niet. Er was alle reden voor directeur Aristarchus Sukarto voor opstandigheid. Hij was rustig en vertrouwde op Gods leiding. Nu is het Ukrida ziekenhuis een van de drie ziekenhuizen dat volledig in gebruik is voor slachtoffers van corona. Wij vragen uw gebed voor zijn familie. Meer informatie: www.facebook.com/kampusukrida/

Op de foto 2de van links

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Klik op onderstaande link om het verslag van de Indonesië-zendingsreis te lezen.

Verslag Zendingsreis Indonesie

Zending Indonesië

Zendingsproject Doopsgezinde Gemeente Ouddorp Indonesië 1 januari 2017

1 . Zendingsproject met het accent op de verkondiging van het Evangelie

Vanaf 1 januari 2017 steunt De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp voor twee jaar het “Theologisch Missie Project” van de GKMI synode in Indonesië, GKMI = Gereja Kristen Muria Indonesia met 19.800 leden in 57 gemeenten. De meeste leden wonen op Midden-Java rond de berg Muria. De gemeentestichting op Sumatra en Bali is voortgekomen uit Doopsgezinde Nederlandse zending. We werken samen met de Indonesië commissie van de ADS met Gerlof Born als contactpersoon. In September 2015 is er een bezoek geweest van deze gemeenten aan onze gemeente.

Doel van GKMI: Elk jaar 5-8 predikanten opleiden. Studie van 4 jaar op de Christelijke universiteit Duta Wacana in Jogjakarta. www.ukdw.ac.id/en

De gemeenten doen de werving en maken de selecties, zorgen voor begeleiding en werken de studenten in. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de giften aan DGO.

Doel van Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: Meeleven met gebed, interesse over de gang van zaken in genoemde gemeenten. Mogelijk uitwisselen van kennis, ervaringen opdoen en mensen leren kennen. Financiële ondersteuning door collecten en persoonlijke giften.

2. Diaconaal project – financiële ondersteuning van een maatschappelijk doel

Uitgangspunt: Gezamenlijk, gemeente breed diaconaal project.

Vanaf maart 2018 ondersteunt de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp onderstaand project:

IN SURAKARTA (SOLO)

INLEIDING

 De GKMI van de stad Surakarta op midden Java heeft vrede hoog in het vaandel staan. De visie is om een kerk van vrede en welzijn te zijn in het hele sociale netwerk. De GKMI gemeente is betrokken bij verschillende netwerken van vredestichters en organisaties die hulp verlenen voor een menswaardig bestaan.
Van 1999 tot 2011 zijn er honderden doden gevallen in Indonesië bij aanslagen tegen diverse kerken en tempels.
De GKMI is actief als vredestichter naar de Jemaah Islamiyah, een gewelddadige Islamitische organisatie.
De GKMI gemeente heeft teams die gaan helpen als er in de regio een ramp is. Op Java zijn bijvoorbeeld 45 actieve vulkanen en daadoor zijn er elk jaar kleine en grotere aard- en zeebevingen die veel rampspoed met zich meebrengen..

Voor een leven vol vrede en welzijn zijn trainingen nodig, die mensen en vooral kinderen leren een vertegenwoordiger van vrede te zijn.
Om kinderen voor te bereiden op hun volwassen leven krijgen ze in de kerk vredesonderwijs.
Hierdoor worden ze voorbereid en geleerd om getuigen van vrede te zijn.

 Programma onderdelen: 

 1. Begeleiden en onderwijzen van Zondagschool kinderen (3-12 jaar) in het evangelie.
 2. Onderwijzen en begeleiden van Zondagschool kinderen in kennis van de verschillende godsdiensten in de regio Surakarta
 3. Voorbereiden van de Zondagschool kinderen om vertegenwoordigers van vrede te zijn in hun leven.

 Activiteiten

 1. Begeleiden van Zondagschool kinderen
 2. Bezoeken van kinderen met een ander geloof en hun plaatsen van aanbidding zoals
  – Moslim kinderen
  – Boeddhistische kinderen
  – Hindoestaanse kinderen
  – Confuciciaanse kinderen
  – Katholieke kinderen
 3. Tekenwedstrijd “Ik hou van vrede” ( 1 keer per jaar)
 4. Een keer per jaar een “vredes kamp”
 5. Training van Zondagschool leiding ( 2 keer per jaar)
 6. Aankoop van een speelplaats voor kinderen

Tenslotte

Met dit voorstel wordt er naar gestreefd om een generatie van vredestichters op te leiden in Indonesië, in het bijzonder in de stad Surakarta.

De Here Jezus zegene ons allen.

Surakarta, maart 2018