Nieuw zendingsproject Oekraïne

In de afgelopen maanden zijn voorbereidingen gedaan voor een nieuw zendingsproject. Dit wordt de ondersteuning van een jonge Doopsgezinde Gemeente in Kyiv, Oekraïne. De leiding is door het predikantenechtpaar: Sergei en Nastya Phillipov. Zij waren actief bij een Doopsgezinde Gemeente in Mochansk, dat nu door Rusland is bezet. Zij zijn een nieuwe Gemeente begonnen in Kyiv. Vooral met jongeren en jongvolwassenen. Er wordt diaconaal werk gedaan voor arme mensen in de oorlogssituatie. De eerste mensen zijn gedoopt. De contacten zijn voortgekomen uit ons graanproject dat gedragen wordt door Annelies Snijders, Elma Posthuma en Rini Hameeteman. Zij zijn betrokken bij dit zendingsproject. Dit alles in nauwe samenwerking met de kerkenraad, Bijzondere Noden en Multiply. Dit is de Europese organisatie van Doopsgezinden.
We zijn nu bezig om goed duidelijk te krijgen wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

September 2023

Sinds 2017 heeft onze gemeente twee zendingsprojecten in Indonesië gehad. Deze zijn nu beëindigd. In onze gemeente is het gebruikelijk dat een zendingsproject twee jaar ondersteund wordt, met de mogelijkheid van twee jaar verlenging. Dit heeft deze keer langer geduurd vanwege de gevolgen van corona, zowel in Indonesië als bij ons.

Het tweede project

Het tweede project was “Children 4 Peace”. Dit is vredesonderwijs aan kinderen van de twee Mennonitische gemeenten in Surakarta op Midden-Java. Hier worden kinderen op de zondagschool geleerd om vredesstichters te zijn. Ook deze broeders en zusters hebben we bezocht.
De kinderen en hun leiding van onze gemeente hadden tekeningen meegegeven. Deze hebben we overhandigd. Onze kinderen en hun leiding hebben sinds 2018 elke week aandacht gegeven, gebeden voor en gecollecteerd voor de kinderen en het vredesonderwijs in Surakarta. Ze zijn een voorbeeld in onze gemeente voor de zending. In beperkte mate is het gelukt om direct contact tussen de zondagscholen te krijgen. Corona heeft ook in Indonesië veel schade veroorzaakt. In de erediensten zijn meerdere keren korte presentaties op de beamer gegeven en collectes gehouden. De totale opbrengst van de collecten en de sponsorfietstocht van Noah was:
Ondersteuning van de studie theologie voor 8 studenten: € 4.288,29
Project “Children 4 Peace”: € 7.649,13

Deze opbrengsten zijn via de ADS overgemaakt naar de GKMI. Hier is verantwoording voor afgelegd en de GKMI is ons zeer dankbaar. De koopkracht voor een euro is in Indonesië veel hoger dan in Nederland. Iedereen heeft meegeleefd met deze projecten in gebed, acties en collecten, heel erg bedankt!

Het eerste project

Het eerste project, de ondersteuning van 8 predikanten in opleiding aan de christelijke Duta Wacana universiteit in Yogyakarta, had de nadruk op de verspreiding van het Evangelie. In januari 2017 was pastor Rudyanto van deze universiteit bij ons op bezoek. Hij gaf een toelichting over het onderwijs dat gegeven wordt. Er ligt een nadruk op de liefde, vergeving en verzoening die we ontvangen door Jezus Christus. En dit geschenk in de praktijk brengen en vrede brengen bij de mensen om ons heen. In Indonesië is ongeveer 85% van de mensen moslim. De meesten zijn heel vredelievend, een klein aantal heeft vooral in 1998 geweld gebruikt in Midden-Java. De Mennonieten doen veel aan het verspreiden van de vredesboodschap en zoeken veel contact met gematigde en radicale moslims. Over dit vredeswerk is een boekje geschreven door twee predikanten genaamd “The Radical Muslims and Mennonite”.

In augustus 2019 hebben 5 mensen van onze gemeente, onder leiding van Gerlof Born van de landelijke Doopsgezinde Indonesië commissie, een bezoek gebracht aan vele projecten in Midden-Java, ook aan de Duta Wacana universiteit. We hebben de verhalen gehoord over de offers die zij brengen om deze studie te volgen. Onze bijdragen en ons medeleven hebben hen zeker geholpen. Diverse keren heeft een verhaal van de studenten in Perspectief gestaan.