Themadiensten: Iedere eerste zondag van de maand wordt er een Themadienst gehouden. Door middel van een  aangepast woord  hebben  deze themadiensten een ontspannen karakter waar menigeen zich bij thuis voelt. Het zijn dan ook goed bezochte diensten.

Youth Event: vijf keer per jaar is er een Youth Event in de avonddienst op zondag: 10 januari, 14 maart, 9 mei, 12 september, 14 november 2021

Aanvang 18.30 uur

Openlucht: iedere zomer, is er een “Kerk”dienst op de Punt bij de Grevelingen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Goeree-Overflakkee.

datum 2021: zondag 27 juni,