Themadiensten: Iedere eerste zondag van de maand wordt er een Themadienst gehouden. Door middel van sketches, interviews, aangepast woord en  inbreng van jongeren hebben  deze themadiensten een ontspannen karakter waar menigeen zich bij thuis voelt. Het zijn dan ook goed bezochte diensten.

De onderwerpen voor 2019 :  info volgt

Youth Event: vijf keer per jaar is er een Youth Event in de avonddienst op zondag: 13 januari, 17 maart, 12 mei, 15 september, 10 november

Aanvang 18.30 uur

Openlucht: iedere zomermeestal in juni is er een “Kerk”dienst op het Ouddorpse strand, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Goeree-Overflakkee.

datum 2019: