Rondom de kerkdiensten

De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 09.30 en 18.30 uur. Elke 4e zondag van de maand houden we de eredienst in de ochtend om 11.00 uur in plaats van 09.30 uur. In deze eredienst zullen zowel de kinderen als de jongeren als de gemeenteleden een actieve rol spelen, een zogenoemde Samendienst.

Na iedere ochtenddienst, en iedere eerste avonddienst van de maand, drinken wij gezamenlijk koffie Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nader kennis te maken met elkaar en van gedachten te wisselen over de inhoud van de zojuist gehouden preek.

Beamer

Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat iedere kerkdienst op de beamer te volgen is. De tekst van de liederen, van de preek en ook van de mededelingen wordt vermeld. Ook wordt er soms beeldmateriaal gebruikt om de preek visueel aantrekkelijk te maken. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar beamer@doopsgezindouddorp.nl

Kinderdienst

Tijdens iedere ochtenddienst is er een kinderdienst. Het kinderwerk in de gemeente bestaat uit 5 groepen; Baby’s en Peuters, Kleuters, Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw.