Ringdag

Ringzondag Doopsgezinde Gemeenten Zuid West Nederland 2024

We hebben er lang naar uitgekeken, de Ringdag op 28 januari 2024 met als thema “Geloven beweegt ons”. Deze keer waren wij, de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, gastgemeente. Altijd weer even spannend. Is echt aan alles gedacht? Komen er aanmeldingen, zijn er genoeg helpers etc. Dat er genoeg aanmeldingen waren was bij binnenkomst al te zien. Het was al vroeg een drukte van belang. We zagen broeders en zusters uit Den Haag, Leiden, Dordrecht, Breda, Aardenburg, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Zoetermeer, Walcheren, gasten uit Canada en Duitsland. En met genoeg helpers is het ook goed gekomen! De koffie en thee met iets lekkers stond voor iedereen klaar. Het koor was voor aanvang van de dienst aan het inzingen en liefhebbers mochten aanschuiven en meedoen. Leuk om te zien dat hiervan enthousiast gebruik werd gemaakt. Deze zondag was de 4e zondag van de maand en dan heeft de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp een Samendienst. Van jong tot oud wordt er dan meegedaan om invulling aan de dienst te geven. Om 11.00 uur begon de dienst met een inleidend lied, een welkom en Votum en groet. Het volgende lied wat gezongen werd was het kinderlied “Sta eens even op…”. Hieraan kon iedereen actief meedoen en dat werd dan ook enthousiast gedaan. De prediking werd verzorgd door ds. M. Vermet. De schriftlezing was uit Leviticus 25:1-7 en Marcus 1: 9-13. Thema van de prediking was “Geloven beweegt ons”. Ds. Vermet sprak over zorg voor de natuur en schepping. Het geloof beweegt ons extra zorg hiervoor te hebben. In Leviticus gaat het over rust in de natuur. Het 7e jaar werd het land met rust gelaten en werd er niets verbouwd. In Marcus 1 verblijft Jezus 40 dagen in de woestijn tussen de wilde dieren die Hem geen kwaad doen. Tijdens de dienst werd er een dankgebed uitgesproken en voorbeden gedaan door afgevaardigden van verschillende gemeenten. Dhr. Romeijn kreeg het woord om iets te vertellen over het doopsgezind Wereldwerk. Er zijn heel wat projecten die zij ondersteunen waaronder ook de pioniersgemeente De Ark in Kyiv. Aandacht was er voor de comforters. Dit zijn dekens gemaakt van lappen stof die dankbaar door noodlijdenden in ontvangst worden genomen. De Engelse naam voor dit type deken betekent letterlijk “troostbrenger”. Een deken die warmte geeft maar ook, geestelijk gezien, gemaakt met liefde en geloof. Na de dienst stond er een heerlijke lunch klaar. Er was een ruime keuze aan soep, beleg, salade, koffie, thee, melk en ook het “Ouddorps Mennistenbrood”. Dit is gebakken van het Red Turkey Wheat graan wat doperse gelovigen ooit meegenomen hebben vanuit Europa naar Amerika. Sinds enkele jaren is dit graan weer terug bij de oorsprong. Het brood bij de lunch was nog heerlijk vers en warm en dat werd zeer gewaardeerd. Na de lunch was er tijd voor de Workshops.

1. Door de kinderen werd er een houten kerkje gemaakt. Zorg voor de schepping, zorg voor elkaar, zorg voor de kerk, jouw (t)huis. 2. Wandeling op het strand. Van ’t hart naar onze voeten. Kom in beweging! 3. Dopers graan en de schoonheid van het strand. De reis van het Red Turkey Wheat en inspiratie door de schoonheid van het strand. 4. 400 jaar Doopsgezinde geschiedenis in Ouddorp met aandacht voor hulp vanuit Amerika na de Watersnoodramp. 5. Verhalentafel vanuit het thema “Geloven beweegt ons”.

Aan alle Workshops werd door behoorlijk wat deelnemers meegedaan dus mag men geruststellen dat dit goed geslaagd was Na de Workshops was er tijd voor koffie en thee en het maken van een groepsfoto. Informatief waren er nog kleine exposities ingericht waar veel te zien was over de geschiedenis 400 jaar Doopsgezind

Ouddorp. Hoe het voorheen was in het oude Schuilkerkje, de zondagschool van toen, de bouw van het huidige gebouw etc… Ook was er een prachtig ingerichte kraam van de werkgroep “Het groene strand”. “Kom in beweging” heeft de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp o.a. “Handen en Voeten” gegeven door de Workshops, Het Groene strand, Mennistenbrood. Aan het einde van deze mooie kreeg iedereen nog een mooi aandenken mee in de vorm van een pot met bolletjes blauwe druifjes. Aan de reacties van onze gasten te horen kunnen we spreken van een zeer geslaagde dag.

De foto’s zijn gemaakt door:

Jan Tanis

Ineke van Erkelens

Bert Tuk

Rini Hameeteman

Carolien Lodder