Samenwerking kerken jeugdwerk

We hebben sinds begin dit jaar een actievere samenwerking met het Jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde kerk.

Een aantal concrete zaken hebben we al in gang gezet en hopen dit de komende tijd verder uit te breiden en vorm te geven.

We spreken met de Hervormde Dorpskerk en de Doopsgezinde Gemeente over samenwerking in het Jeugdwerk

Alledrie de kerken ervaren dat het betrokken houden van jongeren van een jaar of vijftien een grote uitdaging is. Vanaf volgend seizoen willen we onderzoeken of we de clubs en activiteiten voor de oudere jongeren kunnen samenvoegen.

Om iedereen alvast met elkaar kennis te laten maken, zijn we gestart we met drie leuke avonden voor dit 1e half jaar, die door de drie verschillende kerken zijn georganiseerd.

Op 13 april hebben we een BBQ avond gehad, waar zo’n 25 jongeren vanuit de verschillende kerken zijn geweest.

Op 24 mei hebben we een superleuke Lasergame Party gehad in de Dorpstienden.

En op 14 juni gaan we nog een leuke activiteit met elkaar doen.

Met dezelfde drie kerken willen we graag de Youth for Christ bus in Ouddorp een plaats geven

Een vrijwilliger-chauffeur rijdt de bus dan naar Ouddorp, vergezeld van een professionele jongerenwerker van YfC.

Aan de Ouddorpse kerken wordt gevraagd een vrijwilligersteam bij elkaar te brengen om de samen met de jongerenwerker van YfC in Ouddorp aan de slag te gaan. Dat betekent dat je leuke activiteiten in en rond de bus organiseert en in gesprek gaat met de bezoekende jongeren over ieder mogelijk onderwerp. Alle jongeren mogen zich thuis voelen, ook (of misschien vooral ) jongeren zonder kerkelijke achtergrond.

Op 07 juni organiseren we een informatie-avond over de YfC bus

Dan krijg je meer te horen over wat het vrijwilligerswerk precies inhoudt. En heb je bij voorbaat vragen, neem gerust contact met mij op, Eric van den Nieuwendijk.

Deelvenster Genodigden gesloten

Ga naar de bovenkant