Rondom de kerkdiensten

De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 09.30 en 18.30 uur.clb_0048-2

Beamer

Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat iedere kerkdienst op de beamer te volgen is. De tekst van de liederen, van de preek en ook van de mededelingen wordt vermeld. Ook wordt er soms beeldmateriaal gebruikt om de preek visueel aantrekkelijk te maken.

Contact leggen met het beamerteam.

Voor onderstaande geldt: NU EVEN NIET, w.s. WEER VANAF SEPTEMBER (Corona)

Crèche
Tijdens iedere morgendienst is er crèche voor kinderen tot 4 jaar.

Kinderdienst
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de kerkdienst naar hun eigen kinderdienst.

Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst drinken wij gezamenlijk koffie. Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nader kennis te maken met elkaar en van gedachten te wisselen over de inhoud van de zojuist gehouden preek.