Rondom de kerkdiensten

De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 09.30 en 18.30 uur.clb_0048-2

Beamer

Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat iedere kerkdienst op de beamer te volgen is. De tekst van de liederen, van de preek en ook van de mededelingen wordt vermeld. Ook wordt er soms beeldmateriaal gebruikt om de preek visueel aantrekkelijk te maken.

Contact leggen met het beamerteam.

Voor onderstaande geldt:

Crèche
Tijdens iedere morgendienst is er crèche voor kinderen tot 4 jaar.

Kinderdienst
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de kerkdienst naar hun eigen kinderdienst.

Na een tijdelijke onderbreking vanwege het corona virus gaan we,  a.s. zondag 6 september,  weer van start!

De leiding en medewerkers houden rekening met de RIVM maatregelen, zoals die bij een ieder bekend zijn. De baby’s en peuters mogen voor de dienst in de ontmoetingsruimte worden gebracht.
Daar zorgt het kinderwerk voor ontvangst en het brengen naar de juiste plaats. Ook kunt u na de dienst uw baby en/of peuter weer ophalen in de ontmoetingsruimte. De kinderen van de overige groepen mogen zoals ze gewend waren bij hun ouder(s) plaats nemen. Per groep gaan ze naar de kinderdienst en zullen ook op die manier terug naar de dienst komen.

Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst drinken wij gezamenlijk koffie. Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nader kennis te maken met elkaar en van gedachten te wisselen over de inhoud van de zojuist gehouden preek.

I.v.m de corona maatregelen is koffiie drinken na de dienst even niet aan de orde.