Doopsgezinde Gemeente Ouddorp zoekt predikant

De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is op zoek naar een  door God geroepen predikant voor de gemeente. De predikant is gediplomeerd en preekt op enthousiaste en inspirerende wijze over Gods Woord, gaat graag voor in de wekelijkse erediensten en staat open voor vernieuwende vormen. De predikant voelt zich thuis in een veelzijdige gemeente en is zichtbaar en aanspreekbaar voor de gehele gemeente en ook voor mensen van buiten onze gemeente. Het betreft een fulltime aanstelling, mocht u de voorkeur hebben voor parttime, dan is dat bespreekbaar. De predikant wordt ondersteund door een 6-koppige kerkenraad en een behulpzame scriba.

Persoonlijkheid en eigenschappen

Vereist:

 • Jezus Christus belijdend als Zoon van God, gelooft in Zijn opstanding en Hem navolgend in het persoonlijk geloof;
 • Met liefde voor mensen.

 

Daarnaast zou het fijn zijn als een of meerdere van onderstaande persoonlijkheid/ eigenschappen de predikant heeft:

 • Samenbindend en bruggenbouwer;
 • Communicatief sterk en ook gebruik makend van moderne media;
 • Enthousiasmerend en inspirerend;
 • Betrokken persoonlijkheid;
 • Een herder van de gemeente.

Kerntaken

Eredienst

 • Verkondiging van Gods woord door de Bijbelse boodschap te vertalen naar het dagelijkse leven; inspirerend en eigentijds gebruik makend van moderne communicatiemiddelen;
 • Voorgaan in liturgische vieringen maar ook open staan voor nieuwe vormen.

Pastoraat

 • Sturing geven aan het pastoraat in de gemeente;
 • Inspelen op geloof- en levensvragen, alsook ontwikkelingen in de samenleving/ moderne tijd.

Vorming en toerusting

 • Toerusten en inspireren van medewerkers in alle facetten van het gemeenteleven.

Organisatie en beleid

 • De visie van de gemeente uitdragen en daar waar nodig is bespreekbaar maken;
 • Kinderen, tieners en jong volwassenen in onze gemeente een duidelijke plek geven;
 • Positieve bijdrage leveren aan het samenbinden van verschillende doel- en leeftijdsgroepen.

Contact

Uw sollicitatiebrief kunt u via e-mail tot en met 4 juni 2023 sturen naar: beroepingscommissie@doopsgezindouddorp.nl

Of per post naar:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Beroepingscommissie t.a.v. Miranda Grinwis
Dorpstienden 3
3253 AS Ouddorp