Doopsgezinde Gemeente Ouddorp zoekt predikant

Wij, de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, zijn op zoek naar een gediplomeerde predikant die zich geroepen voelt ons verder te helpen groeien als gemeente. Onze nieuwe predikant preekt op enthousiaste en inspirerende wijze over Gods Woord, gaat graag voor in de wekelijkse erediensten en staat open voor vernieuwende vormen.

Onze nieuwe predikant voelt zich thuis in een veelzijdige gemeente en is zichtbaar en aanspreekbaar voor de gehele gemeente en ook voor mensen van buiten onze gemeente. Het betreft een fulltime aanstelling.

Persoonlijkheid en eigenschappen

 • Jezus Christus belijdend als Zoon van God, gelooft in Zijn opstanding en Hem navolgend in het persoonlijk geloof;
 • Samenbindend en bruggenbouwer;
 • Communicatief sterk en ook gebruik makend van moderne media;
 • Enthousiasmerend en inspirerend;
 • Betrokken persoonlijkheid;
 • Een herder van de gemeente;
 • Met liefde voor mensen

Kerntaken

Eredienst

 • Verkondiging van Gods woord door de Bijbelse boodschap te vertalen naar het dagelijkse leven; inspirerend en eigentijds gebruik makend van moderne communicatiemiddelen;
 • Sterk in geloof, in woord en daad en is in staat hier helder over te spreken;
 • Gericht en aansprekend voor jong en oud;
 • Voorgaan in liturgische vieringen maar ook open staan voor nieuwe vormen.

Pastoraat

 • Actief en initiatiefrijk sturing geven aan het pastoraat in de gemeente;
 • Benaderbaar voor de gehele gemeente;
 • Inspelen op geloof- en levensvragen;
 • Toerusten en bemoedigen van het pastoraal team.

Vorming en toerusting

 • Geloofsoverdracht en -opvoeding op vele plekken in de gemeente;
 • Leiding geven aan een veelzijdige gemeente;
 • Toerusten en inspireren van medewerkers in alle facetten van het gemeenteleven.

Organisatie en beleid

 • De visie van de gemeente uitdragen en daar waar nodig is bespreekbaar maken;
 • Kinderen, tieners en jong volwassenen in onze gemeente een duidelijke plek geven;
 • Positieve bijdrage leveren aan het samenbinden van verschillende doel- en leeftijdsgroepen.

Contact

Uw sollicitatiebrief kunt u via e-mail tot en met 28 januari 2023 sturen naar: beroepingscommissie@doopsgezindouddorp.nl

Of per post naar:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Beroepingscommissie t.a.v. Miranda Grinwis
Dorpstienden 3
3253 AS Ouddorp