Themadiensten: Iedere eerste zondag van de maand wordt er een Themadienst gehouden. Door middel van sketches, interviews, aangepast woord en  inbreng van jongeren hebben  deze themadiensten een ontspannen karakter waar menigeen zich bij thuis voelt. Het zijn dan ook goed bezochte diensten.

De onderwerpen voor 2017 : Let’s talk about sex op 5 februari, een zendings onderwerp op 5 maart, Back to basics (lijdenstijd) op 2 april, Gevangen op 7 mei, Pinksterbril op 4 juni, de Tour van je leven 2 juli, Klaar voor de start op 3 september, Israelzondag op 1 oktober, Marktplaats op 5 november, Vol verwachting op 3 december.

Youth Event: vier keer per jaar is er een Youth Event in de avonddienst op zondag. Het thema voor 2017 is een “Leven met Jezus”

De diensten worden gehouden op: 12 februari, 23 april, 17 september en 19 november 2017

Openlucht: iedere zomermeestal in juni is er een “Kerk”dienst op het Ouddorpse strand.

T.z.t komt hier informatie over op de site.