Themadiensten: Iedere eerste zondag van de maand wordt er een Themadienst gehouden. Door middel van sketches, interviews, aangepast woord en  inbreng van jongeren hebben  deze themadiensten een ontspannen karakter waar menigeen zich bij thuis voelt. Het zijn dan ook goed bezochte diensten.

De onderwerpen voor 2018 : feb Van geslacht tot geslacht, maart Vrouwen in de bijbel, april De Pijn voorbij, mei Kroningsdag. juni Kijk in de spiegel, juli Ik ga op reis en neem mee, sept Uit het juiste hout gesneden, okt Israël zondag  / zoute koek / zoet of zout, nov Hard gelach, dec Taizé.

Youth Event: vier keer per jaar is er een Youth Event in de avonddienst op zondag. Het thema voor 2017 is een “Leven met Jezus”

De diensten worden gehouden op: 14 januari, 13 mei, 16 september, 11 november

Openlucht: iedere zomermeestal in juni is er een “Kerk”dienst op het Ouddorpse strand.

datum 2018: 24 juni

Meer informatie bij Nieuws.