Themadiensten: Iedere eerste zondag van de maand wordt er een Themadienst gehouden. Door middel van sketches, interviews, aangepast woord en  inbreng van jongeren hebben  deze themadiensten een ontspannen karakter waar menigeen zich bij thuis voelt. Het zijn dan ook goed bezochte diensten.

De onderwerpen voor 2018 :

Youth Event: vier keer per jaar is er een Youth Event in de avonddienst op zondag. Het thema voor 2017 is een “Leven met Jezus”

De diensten worden gehouden op: 14 januari, verdere info volgt

Openlucht: iedere zomermeestal in juni is er een “Kerk”dienst op het Ouddorpse strand.

T.z.t komt hier informatie over op de site.